IKC Alexia contactgegevens

Adresgegevens

Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden
(058) 2661521


  facebook: algraschool of ikc alexia
  Contact pagina:

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

OR

In de school is een ouderraad (OR) actief die bestaat uit ongeveer 10 ouders. Namens het team neemt Johan Spoelstra deel aan de vergaderingen. Hij heeft daarin een adviserende en coördinerende functie. De ouderraad komt zo’n zes keer per schooljaar bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar. De leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van twee jaar en kunnen - als hun kinderen nog op school zitten - maximaal twee keer herkozen worden. De verkiezing vindt plaats tijdens de ouderavond. De ouderraad heeft vier taken:

  • Meewerken aan diverse lesactiviteiten die door de school georganiseerd worden: Sinterklaas, Kerstmis, sportdag, afscheid groep 8, ouderavond etc.

  • Ook denkt de OR mee over de verkeersveiligheid rond de school en de schoolreisjes.

  • Adviezen geven aan de medezeggenschapsraad over zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.

  • Innen van de gelden van de ouderbijdrage en beheren van het ouderfonds. Vanuit dit fonds worden diverse activiteiten ondersteund. Meer informatie over de ouderbijdrage kunt u lezen in hoofdstuk 6.6.


Voor vragen, suggesties, wensen of kritiek kunt u de OR altijd bereiken. 
Op school vindt u in de personeelskamer een postbakje van de OR. Daarin kunt u uw schriftelijke informatie kwijt. U kunt de OR ook mailen via: j.spoelstra@algraschool.nl

(meer over dit onderwerp)