Dr. Algraschool contactgegevens

Adresgegevens

Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden
(058) 2661521


  facebook:
  Twitter:
  Contact pagina:

naam:
e-mail:
ik heb:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van leerlingen, personeel, ouders en school. De MR bestaat komend schooljaar uit 8 personen: vier ouders en vier personeelsleden. De directeur van de school is als adviseur toegevoegd aan de MR. De directeur is op uitnodiging bij de vergadering aanwezig. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Anders dan de ouderraad houdt de MR zich vooral bezig met beleidsmatige zaken rond de school. Tijdens de vergaderingen van de MR worden o.a. de volgende vraagstukken besproken:

 • Welk onderwijsbeleid dient te worden ontwikkeld?
 • Welk personeelsbeleid dient te worden ontwikkeld?
 • Hoe wordt het schoolplan ingevuld?
 • Is de schoolgids naar wens?
 • Hoe ziet het scholingsplan er uit?
 • De regeling van de betrokkenheid van ouders.

Op dit moment leveren de MR en/of het team twee leden (een ouder en een personeelslid) voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de schoolvereniging. De samenstelling van de GMR is door een nieuwe structuur het afgelopen schooljaar gewijzigd in een kleinere samenstelling. De Dr. Algraschool is door onze voorzitter van de MR vertegenwoordigd in de GMR.

De MR onderhoudt, ook via de gemeenschappelijke GMR, contact met het bestuur van de schoolvereniging. De leden van de MR hebben een zittingsduur van drie jaar en kunnen daarna een keer  herkozen worden. Zolang hun kinderen op school zitten, kunnen ouders zich beschikbaar stellen voor de MR. Wanneer er nieuwe leden nodig zijn voor de MR krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Ouders hebben dan tien dagen de gelegenheid om zich aan te melden als kandidaat voor de MR. Bij meerdere kandidaten volgt er een schriftelijke stemming. Bij evenveel kandidaten als zetels worden de aangemelde kandidaten automatisch gekozen, indien er bij de ouders geen bezwaren tegen de kandidaten zijn. De MR onderhoudt contact met haar achterban via de nieuwsbrief en de website. De notulen van de vergadering liggen ter inzage op school en worden gepubliceerd op de website. De namen van de MR-leden staan hieronder genoemd.  In de personeelskamer een postbakje van de MR om eventuele berichten of informatie te delen. 

Voorzitter:              Inez de Jong (ouderlid )

Ouderleden:           Frouckje Grijpstra, Cor Vos, Sylvia Schuur 

Personeelsleden:    Neeltje de Boer, Alianne Dijk, Titia van Beijeren, Trynke Bosgraaf

 

(meer over dit onderwerp)

3e advent

Jezus verwachten

maakt ons blij

Kijk maar: 3

kaarsjes op een rij!