IKC Alexia contactgegevens

Adresgegevens

Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden
(058) 2661521


  facebook: algraschool of ikc alexia
  Contact pagina:

naam:
e-mail:
ik heb:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad

 Voorzitter:              Inez de Jong (ouderlid )

Ouderleden:            Nynke de Jager, Sylvia Schuur 

Personeelsleden:      Sabine Hettinga, Alianne Dijk, Martine Hoeksma

Bereikbaar via emailadres: MRAlgraschool@pcboleeuwarden.nl

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van leerlingen, personeel, ouders en school.

De MR bestaat komend schooljaar uit zes personen: drie ouders en drie personeelsleden. De directeur is op uitnodiging bij de vergadering aanwezig.

De MR komt iedere zes weken bij elkaar om te vergaderen. De MR houdt zich vooral bezig met beleidsmatige zaken rond de school. Tijdens de vergaderingen van de MR worden o.a. de volgende vraagstukken besproken:

 • Welk onderwijsbeleid dient te worden ontwikkeld?
 • Welk personeelsbeleid dient te worden ontwikkeld?
 • Hoe wordt het schoolplan ingevuld?
 • Is de schoolgids naar wens?
 • Hoe ziet het scholingsplan er uit?
 • De regeling van de betrokkenheid van ouders.

De MR onderhoudt, ook via de gemeenschappelijke GMR, contact met het bestuur van de schoolvereniging.

De leden van de MR hebben een zittingsduur van drie jaar en kunnen daarna een keer herkozen worden. Zolang hun kinderen op school zitten, kunnen ouders zich beschikbaar stellen voor de MR.

Wanneer er nieuwe leden nodig zijn voor de MR krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Ouders hebben dan tien dagen de gelegenheid om zich aan te melden als kandidaat voor de MR. Bij meerdere kandidaten volgt er een schriftelijke stemming. Bij evenveel kandidaten als zetels worden de aangemelde kandidaten automatisch gekozen, indien er bij de ouders geen bezwaren tegen de kandidaten zijn. De MR onderhoudt contact met haar achterban via de nieuwsbrief. 

In de personeelskamer is een postbakje van de MR om eventuele berichten of informatie te delen. 

 

(meer over dit onderwerp)